Bạch Yến Tinh Chế 100 gram

6.000.000

❖ Tuyển chọn theo tỉ lệ vàng (10 tổ lấy 1)

❖ Độ thẩm mỹ cao hơn 20% so với loại thường.

❖ Được xử lý bởi những người thợ có tay nghề cao.

❖ Thích hợp để biếu tặng.

6 Lí do Bạn nên mua hàng tại

Yến Sào Cung Đình