Bạch Yến Đặc Biệt

Bạch Yến Thô Sạch 100 gram

6.500.000

Bạch Yến Đặc Biệt

Bạch Yến Thô Sạch 50 gram

3.250.000

Bạch Yến Đặc Biệt

Bạch Yến Tinh Chế 100 gram

6.000.000

Bạch Yến Đặc Biệt

Bạch Yến Tinh Chế 50 gram

3.000.000

Hồng Yến Thượng Hạng

Hồng Yến Tinh Chế Đặc Biệt 100 gram

10.200.000

Nước yến đường phèn Cung Đình

Nước yến cho người tiểu đường (Ăn Kiêng)

300.000

Nước yến đường phèn Cung Đình

Nước yến Đường phèn (15% tổ yến)

270.000

Nước yến đường phèn Cung Đình

Nước yến Đường phèn (18% tổ yến)

310.000

Nước yến đường phèn Cung Đình

Nước yến Nhân Sâm đường phèn (15% tổ yến)

300.000