Yến Sào Cung Đình

Tinh hoa của đất trời – Thương hiệu xuất sắc vì sức khoẻ cộng đồng

Bằng khen bộ y tế

Chứng Nhận TOP 50 Thương Hiệu Mạnh Quốc Gia

Chứng nhận hệ thổng quản lí chất lượng ISO 22000-2018

Bằng Khen Biểu Dương Thương Hiệu Chăm Sóc Sắc Đẹp Đẳng Cấp

Cúp Vàng TOP 10 Nhãn Hiệu Uy Tín - Yến Sào Cung Đình

Chứng Nhận TOP 50 Thương Hiệu Mạnh Quốc Gia

Giải Thưởng Sản Phẩm Vì Sức Khỏe Cộng Đồng

Giải Thưởng Sản Phẩm Vì Sức Khỏe Cộng Đồng

Cúp Vàng TOP 50 Thương Hiệu Mạnh Quốc Gia 2019

Chứng Nhận TOP 50 Thương Hiệu Mạnh Quốc Gia

Thương Hiệu Chăm Sóc Sắc Đẹp Đẳng Cấp -Yến Sào Cung Đình

Thương Hiệu Chăm Sóc Sắc Đẹp Đẳng Cấp

Huy Chương Vàng Vì Sức Khỏe Cộng Đồng - Yến Sào Cung Đình

Huy Chương Vàng Vì Sức Khỏe Cộng Đồng

Giấy Chứng Nhận Tổ Yến Tinh Chế - Yến Sào Cung Đình

Giấy Chứng Nhận Tổ Yến Tinh Chế

TOP 20 Thương Hiệu Xuất Sắc - Yến Sào Cung Đình

TOP 20 Thương Hiệu Xuất Sắc

TOP 10 Thương Hiệu - Nhãn Hiệu Uy Tín - Yến Sào Cung Đình

TOP 10 Thương Hiệu – Nhãn Hiệu Uy Tín

Cúp Vàng TOP 50 Thương Hiệu Mạnh Quốc Gia 2019

Chứng Nhận TOP 50 Thương Hiệu Mạnh Quốc Gia