sản phẩm bán chạy

Bạch Yến Đặc Biệt

Bạch Yến Thô Sạch 100 gram

6.500.000
4.150.000
8.500.000

Bạch Yến Đặc Biệt

Bạch Yến Thô Sạch 50 gram

3.250.000

Nước yến đường phèn Cung Đình

Nước yến Đường phèn (15% tổ yến)

270.000

Hồng Yến Thượng Hạng

Hồng Yến Tinh Chế Đặc Biệt 100 gram

10.200.000

Hồng Yến Thượng Hạng

Hồng Yến Tinh Chế Đặc Biệt 10 gram

1.020.000

Bạch Yến Đặc Biệt

Bạch Yến Tinh Chế 50 gram

3.000.000

Nước yến đường phèn Cung Đình

Nước yến Đường phèn (18% tổ yến)

310.000
9.500.000

Nước yến đường phèn Cung Đình

Nước yến sào Đông Trùng Hạ Thảo (18% tổ yến)

350.000
5.500.000

Hồng Yến Thượng Hạng

Hồng Yến Tinh Chế Đặc Biệt 50 gram

5.100.000

Bạch Yến Đặc Biệt

Bạch Yến Tinh Chế 100 gram

6.000.000

Nước yến đường phèn Cung Đình

Nước yến Nhân Sâm đường phèn (15% tổ yến)

300.000
11.000.000

hồng yến thượng hạng

yến vàng cao cấp

yến sào nguyên tổ

Yến Trắng Đặc Biệt

nước yến cung đình

Nước yến đường phèn Cung Đình

Nước yến Đường phèn (18% tổ yến)

310.000

Nước yến đường phèn Cung Đình

Nước yến Nhân Sâm đường phèn (15% tổ yến)

300.000

Nước yến đường phèn Cung Đình

Nước yến Đường phèn (15% tổ yến)

270.000

Nước yến đường phèn Cung Đình

Nước yến cho người tiểu đường (Ăn Kiêng)

300.000